Monday, May 02, 2011

My little Spock.My 3yo is now sporting a Spock hairstyle, lovingly and carefully crafted by grandpapa. Why lolo bong, why?????? =(

Monday, May 04, 2009

WS: Commitment

Wifespeaks: Memoir Monday(Photo by Rey Mondez)

Don't walk behind me, I may not lead.
Don't walk in front of me, I may not follow.
Just walk beside me and be my friend.
--Unknown

I can say that marriage life is not always happy. There will always be something that would make it difficult, whether it be your own wrong doing or due to some outside forces.

It really is hard work to make a marriage last.

So, I think and I believe that to make married life easier, commit not just to be a wife/husband but commit in being a friend to your other half. That way, it will be easier for you to talk to him/her when trials and marital issues arise. =)

Thursday, January 01, 2009

LP : FreestyleAng tema sa LP ngayon ay Freestyle. Biglang sumagi sa isip ko ang litratong ito ng aking bunsong kapatid. Isang batang free-spirited. Ayon kay wiki, ang ibig sabihin ng free-spirit ay informal na tema ng isang non-comformist. Ano naman ang non-conformist. Ayon pa rin kay wiki, nonconformism is the refusal to conform to common standards, conventions, rules, customs, traditions, norms, or laws.

Sa edad na 10, kung san lahat ng mga batang babae ay naka pink etong aking kapatid ay ayaw mag-pink dangan ay gustong maging goth. Kung bakit, ay di ko po alam. Pero sya ay hinahayaan lang namin dahil bukod sa pag-ayaw sa pink ay wala naman syang ibang rule na nilalabag. Sya ay isa pa ring mabait at masunuring anak at kapatid.

Saturday, December 13, 2008

My Pretty Boy

Finally a LO again after a hiatus of many months!

My youngest son has turned one last Oct, but this is my very first LO of him.

-Sorry my little one! I love you just the same as your kuya. Mommy is just busier this time. I promise, I will make more LO’s for you!-
Journaling would read: (Still don't know and how to put it in the LO!)

You are always mistaken for a girl. I couldn’t count how many times people would walk up to me and say...

“What a gorgeous little gal you have there.”
Or
“You have such a beautiful baby.”
Or
“She is soooo pretty.”

Maybe, it’s because of your big round eyes. Or your long lashes. Or your black shiny hair. Or your defined eyebrows. Or your sweet smile. I don't know.

And although it’s tiring when I need to correct each and every one of them and tell them that you’re a boy it doesn’t bother me at all because I’ll never ever get tired of hearing how PRETTY you are my son.

Bloom in Love Forever!Forever. For Always. Without End. Without the bonds of time. Eternal.

**Photo taken by Jeff Lopez**

Sunday, May 18, 2008

Litratong Pinoy : Apoy ng muling pagkabuhay
Ito ang apoy na nagsi-simbolo ng muling pagkabuhay.

Ang kandilang ito ay ginagamit sa binyagan. Ito ay sinisindihan mula sa easter candle na syang nagsisimbolo ng muling pagkabuhay ni Jesu Kristo. Sa pagsisindi ng kandilang ito, pinapakita ng magulang na susubaybayan nya ang kanyang anak para sumunod sa mga turo ni Jesu Kristo.

Wednesday, May 14, 2008

Litratong Pinoy : Mahal na Ina

Eto ang sali ko sa LP. Ako ang nasa picture. Kame ng panganay ko. Kuha ng aking mahal.

PERO,wag sabihin na nandaya ako. Ako naman ang gumawa ng scrapbook page na ito at ako ang kumuha ng litrato sa nagawang finish product.

So, ako na ang nag-picture nito di ba?

I'd Give My Life For You

You who I cradled in my arms * Little snip of a little man * I know I'd give my life for you * And you should know its love that brought you here * I'll give you a million things I'll never own * I'll give you a world to conquer when you're grown * You will be who you want to be *You can choose whatever heaven grants * As long as you can have your chance * “
I swear I'll give my life for you.”

Wednesday, May 07, 2008

Tom reinvented in black and white.

M:i:III

Kahit na dumugo ang ilong ko kaka-ingles sa shoot na ito, nag enjoy naman ako.

Ang iba pang mga kuha ni Tom ay matatagpuan dito.